Sports2Visuals

Disclaimer

Sports2Visuals.com is een uitgave van Sports2Visuals. Sports2Visuals spant zich in om de informatie op haar site zo volledig mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan Sports2Visuals.com is voor eigen rekening en risico. Sports2Visuals sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, uit.

Sports2Visuals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op haar website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Hyperlinks

Sports2Visuals bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Sports2Visuals.com liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Sports2Visuals is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op Sports2Visuals.com rust auteursrecht. De inhoud (tekst, foto en video) daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie: info@sports2visuals.com.

Privacy

Sports2Visuals respecteert de privacy van de bezoeker van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de site-bezoeker met zijn bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

© Sports2Visuals, Oktober 2013.